Historiska artiklar

Här har vi samlat historiska artiklar som vi producerat på vår hemsida (från mars 2018) fram till nu. Datumen som står jämte namnet är publiceringsdag.


 
Artiklar om gamla spelare och ledare

Lars Agnetoft 2022-05-15
Niclas Alexandersson 2021-12-29
Ulf Alexandersson 2019-06-27
Ken Allen 2022-01-12
Peder Amberntsson 2020-03-23
Bernt Andersson 2020-04-09
Björn Andersson 2020-04-10
Ernst Andersson 2021-01-10
Fredrik Andersson 2020-05-22 
Fredrik Andersson 2021-02-18
Ingvar Andersson 2019-11-19 
Janne Andersson 2020-04-24 
Magnus Andersson 2020-04-10
Robert Andersson 2020-05-24 
Robert Andersson 2021-08-22
Joel Anell (tid. Johansson) 2020-05-11 
Björn Anklev 2020-04-20  
Anselmo 2021-11-23
Jeffrey Aubynn 2020-05-03
Jonas Axeldal 2020-09-02
Magnus Bahne 2020-04-13
Gudjón Baldvinsson 2020-04-22  
Gösta Bankell 2018-09-28
Junes Barny 2020-05-31
Stuart Baxter 2020-04-16
Per Bengtsson 2021-01-03
Sylve Bengtsson 2020-09-03
Bo Bergkvist 2021-03-29
Henrik Bertilsson 2020-04-08
Eddie Blackburn 2018-08-22
Johan Blomberg 2020-05-05  
Leif Brogårde 2021-06-11
Emil Carlsson  2020-08-29
Leif Carlsson (Pue) 2020-08-20
Mats Carlsson 2021-11-12
Mats-Ola Carlsson 2021-01-28
Jonas Dahlgren 2020-11-09
Eduardo Delani 2020-04-15 
Martin Ekström 2020-12-08
Tore Elofson 2022-01-25
Claes Eriksson 2018-07-16 
Kurt Eriksson 2021-02-07
Olle Ericsson 2020-05-30
Thomas Eriksson 2021-12-16
Ingvar Flink 2021-04-03
Wayne Fogelberg 2019-08-14 
Bertil Forsberg 2020-10-25
Roland Fransson 2020-10-25
Martin Fribrock 2020-05-01  
Claes Grundström 2020-06-06
Niklas Gudmundsson 2020-05-21
Niklas Gudmundsson 2022-02-28
Fredrik Gustafson 2020-04-29  
Jens Gustafsson 2020-05-16
Markus Gustafson 2020-04-07
Mikael Gustafsson 2021-11-23
Michael Görlitz 2020-06-05 
Olle Göransson 2022-04-30
Åke Hallström 2021-03-21
Petter Hansson 2020-05-17  
Mattias Hed 2019-05-15
Andreas Hedström 2022-03-28
Nick Henry 2019-02-21 
Stefan Hermansson 2021-06-03

Roy Hodgson 2020-06-03

Roy Hodgson 2022-08-09

Gert Håkansson 2021-10-23

Patrik Ingelsten 2020-11-23

Gerth Isacson 2018-06-21

Lasse Jacobsson 2020-05-15  
Lasse Jacobsson 2020-12-10
Mats Jingblad 2020-05-25
Jan Johannesson 2020-09-26
Conny Johansson 2021-07-17
Gunnar Johansson 2020-04-27 
Hans-Åke Johansson 2021-02-20
Roger Johansson 2022-08-06
Sebastian Johansson 2020-03-31
Sigge Johansson 2020-02-17
Karl-Johan Johnsson 2020-05-02  
Per-Åke Johnsson 2018-11-12 
Curt Jonsson 2020-05-16
Kenneth Jonsson 2019-02-04 
Christian Järdler 2020-05-14  
Jan Jönsson 2020-05-24
Jerker Jönsson 2020-08-21
Marcus Jönsson 2022-02-28
Arne Karlsson 2019-01-01 
Arne Karlsson 2020-06-27
Olle Kullinger 2020-05-18 
Kennet Larsson 2019-08-28 
Peter Lennartsson 2020-05-23 
Mats Lilienberg 2019-12-22
Mats Lilienberg 2020-05-26
John Lindau 2021-10-31
Roger Lindqvist 2020-02-26
Stefan Lindqvist 2020-03-02
Lennart Ljung 2019-09-13
David Loriya 2020-04-27  
Rune Ludvigsson 2020-09-11
Stojan Lukic 2020-06-01
Johnny Lundberg 2020-03-30  
Mats Lundgren 2020-04-19 
Rune Magnusson 2019-12-06
Richard Magyar 2020-05-12 
Shkodran Maholli 2020-05-13
Jan Mak 2020-06-21
Anders Malmgren 2021-06-26
Robin Malmkvist 2020-05-04
Håkan Martinsson 2020-02-11
Hasse Mattisson 2020-04-04
Bo Mattsson 2019-06-21
Ryan Miller 2020-03-24
Bengt Månsson 2019-04-26
Lars-Göran Nilsson 2020-03-10
Mikael Nilsson 2020-03-25
Stig Nilsson 2021-07-28
Jan Nissmo 2019-09-16
Jan Nissmo 2022-05-08
Lars Nordin 2019-06-11
Claes Norryd 2020-03-21
Bernt-Olof Nylander 2021-10-16
Peter Nyström 2020-04-05
Ola Oldin Svensson 2020-05-30  
Fredrik Olsson 2020-10-03
Jan Olsson 2022-03-30
Per Olsson 2020-06-02 
Erling Persson 2020-04-06
Jan-Erik Persson 2021-10-16
Nils Persson 2021-04-10
Håkan Pettersson 2022-01-07
Magnus Peterson 2020-09-30
Rune Petersson 2020-11-06
Rune Petersson 2021-05-31
Tom Prahl 2019-01-06
Tom Prahl 2020-10-29
Yaw Preko 2020-06-07
Alexander Prent 2020-04-03
Iztok Pristovnik 2020-12-06
Stefan Regfeldt 2020-06-04
Mikael Rosén 2022-05-22
Markus Rosenberg 2020-04-11
Raul Ruiz Matarin 2020-05-29 
Jan Ryding 2022-03-12
Marcus Sahlman 2020-05-09 
Emil Salomonsson 2020-04-12
Frank Schinkels 2020-05-08 
Stefan Selakovic 2020-05-06 
Hans Selander 2020-03-15
Pascal Simpson 2020-04-25  
Pascal Simpson 2021-05-04
Joe Sise 2020-04-26 
Ola Sjödahl 2019-05-26
Ulf Sjölin  2021-03-27
Lars Sjöström 2019-06-26
Anders Sjöö 2020-02-15
Anders Smith 2020-05-23
Tim Sparv 2020-04-01
Tomas Stierna 2019-11-19
Håkan Svensson 2020-01-20
Håkan Svensson 2020-05-07  
Leif Svensson 2020-03-03
Magnus Svensson 2020-03-10
Michael Svensson 2020-11-18
Rasmus Svensson 2021-09-05
Igor Sypniewski 2020-05-19
Tommy Södergren 2022-04-01
Matiu Taingahue 2020-05-10
Mattias Thylander 2020-03-27 
Christer Tonning 2021-11-19
Sharbel Touma 2020-04-21
Stefan Vennberg 2020-04-14  
Steve Whitton 2020-12-04
Joakim Wrele 2020-04-28
Lars Ytterbom 2020-03-15 
Hans Åkerlund 2020-05-28 
Hans Åkerlund 2021-05-28
Hans Åkerlund 2022-02-28
Axel Winberg 2022-01-17
Johnny Wärn 2020-07-30

Allsvenska säsonger

 1933/34 (1)
 1 9 3 4 / 3 5  ( 2 )
 1 9 3 5 / 3 6  ( 3 )
 1942/43 (4)
  1 9 4 3 / 4 4  ( 5 )
  1 9 4 4 / 4 5  ( 6 )
 1945/46 (7)
  1 9 4 7 / 4 8  ( 8 )
  1 9 5 4 / 5 5  ( 9 )
 1955/56 (10)
  1 9 5 6 / 5 7  ( 1 1 )
  1 9 5 7 / 5 8   ( 1 2 )
 1959  (13)
  1 9 7 2  ( 1 4 )
  1 9 7 4  ( 1 5 )
 1975  (16)
  1 9 7 6  ( 1 7 )
  1 9 7 7  ( 1 8 )
 1978  (19)
   1 9 7 9  ( 2 0 )
  1 9 8 0  ( 2 1 )
 1981  (22)
   1 9 8 2  ( 2 3 )
  1 9 8 3  ( 2 4 )
 1984  (25)
   1 9 8 5  ( 2 6 )
  1 9 8 6  ( 2 7 )
 1987  (28)
   1 9 8 9  ( 2 9)
  1 9 9 0  ( 3 0 )
 1991  (31)
   1 9 9 3  ( 3 2 )
  1 9 9 4  ( 3 3)
 1995 (34)
   1 9 9 6  ( 3 5 ) 
  1 9 9 7  ( 3 6 )
 1998 (37)
   1 9 9 9  ( 3 8 )
  2 0 0 0  ( 3 9 )
 2001 (40)
   2 0 0 2 ( 4 1 )
  2 0 0 3  ( 4 2 )
 2004 (43)
   2 0 0 5  ( 4 4 )
  2 0 0 6  ( 4 5 )
 2007 (46)
    2 0 0 8  ( 4 7 )
   2 0 0 9  ( 4 8 )
 2010 (49)

    2 0 1 1   ( 5 0 )
    2 0 1 3  ( 5 1 )
 2014 (52)
    2 0 1 5  ( 5 3 )
    2 0 1 7  ( 5 4 )