100 år sedan Tore Elofson föddes

I dag skulle Tore Elofson blivit 100 år. Tore var kassör i HBK 1969-71 för att sen återkomma i december 1975 för att under tio år vara föreningens ordförande. Vid sin avgång utsågs han till hedersordförande i HBK.
Under sin egen ungdom spelade han själv fotboll i Nyhems BK och han var även med om att bilda Halmstads Sportklubb. Intresset för bordtennis var stort och redan som 22-åring tillträdde han som ordföranden i bordtennnisens distriktsförbund. Han kom senare även med i Hallands Idrottsförbund där han ingick i styrelsen i 25 år.

Han var under tre år kassör i HBK men kom tillbaka till HBK i december 1975. Stora delar av styrelsen hade avgått och Tore Elofson tog över ordförandeklubban. Under drygt tio år ledde han föreningen och var i allra högsta grad involverad i en epok där han HBK blev svenska mästare både 1976 och 1979.

När han lämnade över klubban till Stig Nilsson våren 1986 blev han utsedd till hedersordförande, vilket han även var i Hallands Bordtennisförbund, medan han var hedersledamot i Hallands Idrottsförbund.

Efter avgången ledde han under många år föreningens årsmöte.
TORE ELOFSON

Född 25 januari 1922, död 21 februari 1999. 
Ordförande 1976-85, kassör 1969-71. Hedersordförande.