Kallelse till medlemsmöte

Till helgen har HBK medlemsmöte i restaurangen på våning 3.
Härmed kallas föreningens medlemmar till medlemsmöte lördagen den 6 april kl. 10.30 i restaurangen (våning 3) på Örjans vall.

Datum framfördes på årsmötet.

Medlemskort för 2024 ska uppvisas.