Motionsstopp till årsmötet 2024

Föreningens stadgar § 15.2 säger: "Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda före den 1 januari. Styrelsen skall offentliggöra information om motionsstopp på www.hbk.se senast den 1 december varje år. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget."
Medlem kan således inkomma med motion till årsmötet senast den 31 december 2023. Dessa kan inlämnas skriftligen på HBK:s kansli, via e-post till info@hbk.se eller per brev till Halmstads Bollklubb, Box 223, 301 06 Halmstad.