Visionen för ny arena

I dagens Hallandsposten presenteras exklusivt visionen om den nya arenastaden  med fotbollsarena, hotell och ishall.
Visionen som presenteras har HBK tagit fram tillsammans med MTA Bygg.

Läs mer på Hallandsposten.se

Bild: MTA Bygg